Založ si blog

Porno, Fast Food a Evolúcia

Čo sa stane keď dáte potkana do klietky s plodnou samičkou? Najprv uvidíte zúrivú kopuláciu. Potom ale po čase samček stratí o samičku záujem. Keď ale vymeníte samičku za novú, samček okamžite naberie nových síl a pokračuje v kopulácií. Tento proces s novými samičkami môžete opakovať až kým samček skoro uhynie z vyčerpania. Nazýva sa to Coolidgov efekt – automatická reakcia na nových partnerov. Tento efekt tiež spôsobuje u ľudí závislosť na porne.

Tak ako potkan, aj človek má v mozgu primitívny mechanizmus, ktorý ho tlačí k oplodneniu 2D samičiek na obrazovke. (Coolidgov efekt sa objavuje rovnako u žien. Štúdie ukázali, že keď sa vyskytne príležitosť, ženy sú rovnako promiskuitné ako muži.)

Primitívne okruhy v našom mozgu majú na starosť naše emócie, impulzy a podvedomé rozhodovanie. Svoju prácu robia tak efektívne, že evolúcia nemala potrebu ich za celú tú dobu nejako meniť.

Viac dopamínu prosím

Pre nás, potkanov a rovnako všetkých cicavcov vzniká túžba po sexe z neurochemikálie dopamínu. Dopamín stimuluje primitívne okruhy v mozgu – tzv. systém odmeny. Práve v tejto časti prežívame slasť a tiež sa vďaka nej stávame závislými.

Starý systém odmeny v mozgu ženie ľudí do vecí, ktoré zabezpečujú prežitie a odovzdanie génov. Na vrchole odmeňovacieho systému je u ľudí  jedlo, sex, láska, priateľstvo a novota. Evolučný význam dopamínu spočíva v tom aby vás motivoval robiť to čo chcú vaše gény. Čím väčšia slasť, tým viac po tom túžite. Nebyť dopamínu tak to proste ignorujtete. Čokoládový koláč a zmrzlina – silná dávka. Zeler – velmi slabá. Sex a orgazmus zabezpečujú pre náš systém odmeny najsilnejšie prirodzené dávky dopamínu . Preto sa dopamínu tiež niekedy hovorí „molekula závislosti„.

Samotný dopamín ale nie je technicky zodpovedný za slasť. Dopamín zabezpečuje skôr túžbu po slasti a slasť samotná je spôsobená opioidmy. Dopamín teda žiada a opioidy to prežívajú. Závislosť potom môžeme chápať ako amok žiadostivosti.

Novota je silným inhibítorom dopamínu. Nové auto, nový film, najnovší vynález..v skutočnosti sme všetci závislí na dopamíne. A ako je to zo všetkým novým, vzrušenie sa pomaly vytráca s klesajúcou dávkou dopamínu.

Takto funguje Cooldigov efekt: Systém odmeny potkana produkuje stále menej a menej dopamínu pre jednu konkrétnu samičku, ale ak ju vymeníte za novú, potkan dostane plnú dávku. Je vám to povedomé?

Porno je  pre naše systémy odmeny zvlášť lákavou vecou , pretože novota sa skrýva za každým ďalším kliknutím. Niekto môže klikať hodiny a zažiť viac sexuálnych partnerov každých desať minút než naši predkovia lovci a zberači zažili za celý svoj život.

Čo spraví mozog, keď má neobmedzený prístup k super stimulujúcej odmene, ktorú nebol vyvinutý prirodzene spracovať? Mozog sa adaptuje, čo následne môže viesť k závislosti.

Drogy nie sú jediná závislosť

Je všeobecne známe že látky ako alkohol alebo kokaín, ktoré zvyšujú práve dávku dopamínu môžu byť návykové. Ale len 10-15% ľudí, alebo potkanov, ktorí užívajú navykové drogy sa skutočne stanú závislými. Znamená to, že ostatok je uchránený od závislosti? Pokial sa jedná len o závislosť na látke, možno áno.

Napriek tomu, pokiaľ ide o voľný prístup k superstimulujúcim prirodzeným odmenám akými sú napríklad fast foodové jedlávideo hry alebo gambling, odpoveď môže byť nie, aj keď ani tu sa nestáva závislým každý.

Dôvod prečo sa môžeme stať závislými na fastfoodovej strave a sexe je ten, že náš systém odmeny v mozgu bol primárne vyvinutý a orientovaný na jedlo a sex. Dnešné vysokokalorické jedlá a internetové porno majú väčší potenciál ovládnuť človeka než drogy samotné. Obe prepisujú v našom mozgu mechanizmy nasýtenia – pocit „To mi stačí“ – pretože kalórie a rozmnožovanie sú pre naše gény prioritou číslo jedna.

Všetky závislosti vedú k rovnakým zmenám v mozgu

Nedávna štúdia odhalila že závislosti na správaní (fast food, gambling, video hry) a závislosti na nejakej chemickej látke majú niečo spoločné: zníženú hladinu dopamínu a stratu dopamínových receptorov v systéme odmeny. Toto je charakteristickou črtou všetkých závislostí. S menšou dávkou dopamínu a s menej dopamínovými receptormi , je ďaleko ťažšie stimulovať náš systém odmeny. To vedie k tomu, čo prežívajú všetci závislí – znecitlivená rekacia na slasť. Existujú štúdie, ktoré sa konkrétne zameriavajú na meranie efektov pôsobiacich na mozog človeka pri pozeraní porna.

Veľa rozkoše spôsobuje rozkoš menšiu

Našu závislosť na porne spôsobuje úbytok dopamínových receptorov a iné zmeny v mozgu.  A to je vec fyziológie, nie morálky. Z perspektívy našich génov ide o velmi dobrý plán – nechať nás zbesilo sa rozmnožovať, pred tým ako táto „cenná príležitosť“ unikne.

Nadmerná spotreba (jedla alebo sexu) je signálom pre primitívnu časť vášho mozgu, že ste narazili na evolučný jackpot. S dostatočnou stimuláciou začnú dopamínové receptory klesať. To vás nechá neuspokojených, túžiacich po veci ešte viac. Táto znecitlivená reakcia na slasť je spôsob, akým vás vaše gény chcú dostať k maximálnemu využitiu situácie.

Tento „flámovací mechanizmus“ je evolučnou výhodou v situáciach, kedy je pre prežitie nutná zmena normálnej sýtosti. Zoberte si takých vlkov, ktorý musia z jedného zabita zjesť naraz okolo 20 kg. Alebo našich predkov, ktorý si potrebovali uchovávať vysoko kvalitné kalórie ako pár kíl navyše kvôli prežitiu v ťažkých časoch.

V minulosti boli takéto príležitosti velmi vzácne. Ľudské prostredie sa ale rapídne zmenilo. Internet ponúka nekonečné možnosti virtuálneho „randenia“, ktoré náša primitívna časť mozgu berie ako skutočné. Rovnako ako každý správny cicavec, aj my sa snažíme preniesť svoje gény najviac ako sa dá, lebo s internetom sezóna párenia nikdy nekončí. Evolúcia nestihla pripraviť nášu primitívnu časť mozgu na tento typ nonstop stimulácie.

Ako vás časom znecitlivelé reakcie na slasť nútia pozerať porno, váš mozog sa začne pretvárať. Toto pretvárenie zahŕňa nadprodukciu prirodzených chemikálií (delta FosB),a spevňovanie spojení mezdi nervovými bunkami, kvôli ulahčeniu komunikáce medzi nimi. Toto sa deje tiež pri každom učení. Volá sa to neuroplasticita. Čím silnejší je zážitok, tým silnejšie sú spojenia a čím silnejšie sú spojenia, tým ľahší je prenos elektrických impulzov po novovybudovanej ceste.

S častým pozeraním porna si v našom mozgu prehlbujeme „stopu“. Tak ako voda vždy tečie cestou najlahšieho odporu, rovnako aj naše mozgové impulzy, a teda myšlienky. Tak ako s každou skúsenosťou, čím dlhšie ju praktizujeme, tým ľahšie sa vykonáva. Nakoniec sa stane skoro automatickou, bez potreby používať vedomie.

Znecitlivené reakcie na slasť spolu s prehĺbenou stopou pre elektrické impulzy sú základom všetkých závislostí.

Stupňovanie a pretváranie

Získavanie tolerancie (znecitlivelá reakcia na slasť) predstavuje väčšiu potrebu danej „drogy“ pre rovnaké uspokojenie. Ako sa tolerancia postupne buduje, ľudia hľadajú niečo nové čo ich rovnako uspokojí. V prípade porna to často býva niečo čo šokuje – pretože kombinácia „zakázaného“„spôsobujúceho strach“ spolu so sexuálnou rozkošou poskytuje mozgu silný chemický kopanec, minimálne na nejaký čas. A kruh potom pokračuje.

Čím sú intenzívnejšie pridružené udalosti (orgazmus + video), alebo čím viac sa opakujú, tým sú silnejšie spojenia s nimi. Každá nová skúsenosť napája do nášho mozgu nové chute. A ak sa zmenili vaše sexuálne chute, rovnako sa zmenil váš mozog.

Definícia závislosti

Mnohí stále veria, že len chemikálie a nie správanie ako napr. internetové porno spôsobujú závislosť. Vedci, ktorí študujú efekty závislosti na náš mozog majú ale iný názor. Experti v danom poli definujú závislosť rôznymi spôsobmi. Jednoduchý model pozostáva z troch hlavných bodov:

  • Správanie, ktoré je motivované emóciami v spektre od túžby až po nutkanie.
  • Pokračované opakovanie veci aj napriek viditeľným negatívnym dôsledkom
  • Strata sebakontroly

Čím je internetové porno unikátne?Je jasné, že dnešne porno je veľmi ľahko prístupné 24 h/7 dní, zadarmo a v súkromí. Spôsob akým je využívané, udržuje zvýšenú hladinu dopamínu na abnormálne dlhé obdobie, čím je pre nás cicavcov nesmierne lákavé, a potencionálne schopné spôsobiť závislosť.

Mnohé symptómy, jeden dôvod

Pozorovaním ľudí, ktorí sa na závislosť na porne už liečili vieme určiť základné symptómy, ktoré táto závislosť spôsobuje:

Je veľa dobrých dôvodov predpokladať, že tieto symptómy sú dôsledkom znecitlivenia reakcie na slasť a pretváraním nervových dráh. Obe predstavujú štrukturálne zmeny v mozgu, ktoré potrebujú byť spätne vrátené do pôvodného stavu.

Reboot mozgu

Ľudia, ktorí sa našli vo vyššie spomínaných symptómoch, potrebujú obnoviť pôvodnú citlivosť svojho mozgu. Táto obnova spočíva v jednoduchom oddychu od akejkoľvek sexuálnej stimulácie – porna, masturbácie, orgazmu a sexuálnych fantázií – až dovtedy, kým sa váš mozog nedostane späť do normálnych reakcií.

Samozrejme je tento proces veľmi náročný. Mozog sa už ďalej nemôže spoliehať na umelo dodávané dávky dopamínu (a iných neurochemikálií), ktoré sú priamo spojené s používaním porna. Do popredia sa začnú dostávať všetky spúšťače, ktoré dokážu zabezpečiť krátku úľavu, ktorú porno ponúka. Spúšťače môžu byť stres a úzkosť, ktoré aktivujú vo vašom mozgu cesty spojené s pornom, alebo jednoducho stačí byť sám doma. Jediný spôsob ako oslabiť tieto podvedomé spúšťače je prestať používať (zosilňovať) mozgové spojenia, ktoré vedú k pornu. Postupom času nervové spojenia napojené na porno a porno fantázie zoslabnú.

Tento reboot mozgu nielen zastaví aktiváciu nervových spojení napojených na porno, ale taktiež vráti vášmu mozgu normálnu citlivosť. Ochromený mozog zúfalo potrebuje nejakú stimuláciu. Naša sloboda závisí na vyváženosti nášho mozgu. Potom sa budete môcť sami rozhodnúť o tom čo vlastne chcete. Reboot samozrejme nezaručuje to, že do konca života budete môcť bezpečne pozerať porno bez závislosti. Ľudský mozog je stále zraniteľný voči akémukoľvek príliž intenzívnemu podnetu, ktorý môže znova zaktivovať staré mozgové dráhy.

Každopádne poznať princíp a mechanizmus skrytý za touto závislosťou je veľmi prospešný. Mnoho nábožných ľudí túto tému stále schováva za temné a zlé sily, čo spôsobuje len ďalšie depresie a nekončiace výčitky svedomia u katolíkov spojené s nekonečnými spoveďami. Nie, nie sú za tým žiadne temné sily, ale ide o prirodzený mechanizmus vďaka ktorému v minulosti prežili naši predkovia a my s ním dnes máme kvôli rýchlemu technologickému pokroku problém. Poznanie tohto mechanizmu, sebadisciplína a túžba po vlastnom seba zdokonalení môžu byť niekedy ďaleko lepším liekom ako liek spojený s negativizmom a strachom, ktorý často krát ponúka náboženstvo.

 

Modlitba a šťastie

30.07.2014

Pred pár týždňami som písal blog o šťastí s malým návodom založeným na viacerých psychologických štúdiách. Štúdie sa zaoberali skúmaním aktivít, ktoré značne prispievali k zvýšenému pocitu prežívania dlhodobého šťastia. Základné praktiky, ktorých efekt bol skúmaný, spočívali v každodennom opakovanom uvedomovaní si vecí za ktoré je človek [...]

Čo ste o vzťahoch možno nepočuli

15.06.2014

„Vzťah je ako žralok. Musí sa neustále posúvať dopredu, inak zahynie.“ Woody Allen Muži aj ženy sú v rovnakej miere zodpovední za neúspechy vo vzťahoch, takže úspech vášho vzťahu leží vo vašich rukách.V skutočnosti je myšlienka, že vy a váš partner máte pracovať na vašom vzťahu, úplne nesprávna. Váš vzťah pracuje na vás. Tak [...]

Tajomstvo šťastia

08.06.2014

Nedávno som pred spaním pozeral na TED-e prednášku Shawna Anchora zo série „Work Smarter“. Po dopozeraní som bol nútený sa zamyslieť nad štandardne rozbehanými vecami vo svojom živote. Často krát prežívame svoj život ako na bežiacom páse. Častý stres, naháňačky a každodenná rutina nám vytvára ten pocit rozbehnutého vlaku, ktorý nejde zastaviť. Poznáte ten [...]

kamión vietnamci migranti pašovanie británia

Zadržali muža hľadaného v prípade úmrtia 39 vietnamských migrantov

12.06.2021 22:00

Migrantov našli v októbri 2019 udusených v zadnej časti chladiarenského nákladného auta v Anglicku.

izrael streľba predjordánsko

Na kontrolnom stanovišti pri Jeruzaleme zastrelili ženu s nožom

12.06.2021 21:35

28-ročná obyvateľka Predjordánska nereagovala na výzvy na zastavenie.

Vladimír Pčolinský

Pčolinský žiada, aby jeho spis prešiel zo špeciálnej na generálnu prokuratúru

12.06.2021 21:12

Kauza neochoty Národnej kriminálnej agentúry spolupracovať s policajnou inšpekciou má pokračovanie.

summit G7

Lídri G7 sa dohodli na pláne budovania infraštruktúry, ktorý má konkurovať Číne

12.06.2021 20:23

V rámci projektu B3W investujú krajiny G7 v nadchádzajúcich rokoch do infraštruktúry v krajinách s nízkym a stredným príjmom stovky miliárd dolárov.

michalhornak

.životný štýl. náboženstvo. psychológia .filozofia. história. sexualita. evolúcia

Štatistiky blogu

Počet článkov: 43
Celková čítanosť: 275505x
Priemerná čítanosť článkov: 6407x

Autor blogu

Kategórie