Založ si blog

Čo ste o vzťahoch možno nepočuli

 

„Vzťah je ako žralok. Musí sa neustále posúvať dopredu, inak zahynie.“ Woody Allen

 

sm

 

Muži aj ženy sú v rovnakej miere zodpovední za neúspechy vo vzťahoch, takže úspech vášho vzťahu leží vo vašich rukách.V skutočnosti je myšlienka, že vy a váš partner máte pracovať na vašom vzťahu, úplne nesprávna. Váš vzťah pracuje na vás. Tak fungujú všetky vzťahy. Vzťahy fungujú ako stroje slúžiace na rast – hlavne manželstvo. Žiadny iný vzťah vám neposkytne viac radosti, lásky a spojenia, ale rovnako frustrácie, sklamania a starostí. (vzťah s rodičmi vám to tiež vie poskytnúť, ale manželstvo je nádobou toho všetkého a hlavne je osobne zvolené, zatiaľčo rodina nie.) 

Rast

Jednou zo základých myšlienok je, že vzťahy slúžia na rast. Odborne sa to nazýva diferenciácia. Diferenciácia (vzťahuje sa k rastu, alebo emocionálnej zrelosti) zahŕňa dve veci:

1.) Schopnosť oddeliť dva základné procesy pomocou ktorých vnímame svet okolo nás. Myslenie a cítenie. Každý z nás má schopnosť používať oba tieto procesy, a každý z nás ma dominantnejší jeden z týchto procesov. Môžete byť človekom viac mysliacim, alebo viac cítiacim. Diferenciácia zahŕňa vyšší stupeň prístupu k týmto procesom, a to schopnosť osobnej voľby. Môžete myslieť alebo cítiť, no zároveň nebudete ovládaný ani jedným z nich.

2.) Schopnosť vyváženosti dvoch základných životných síl: túžba po samostatnosti a túžba po jednotnosti. Samostatnosť nás poháňa aby sme boli sami sebou, aby sme si zvolili vlastný smer cesty a vytvorili vlastnú identitu. Jednotnosť nás vedie k tomu aby sme boli súčasťou skupiny pomocou ktorej sa spájame s druhými a prežívame veci, ktoré nám vedia dať len vzťahy. Ak sú tieto dve životné sily obsiahnuté vo vyrovnanej a zdravej miere, vytvárajú zmysluplné vzťahy v ktorých sa obaja stávajú lepšími ľuďmi.

Podstata spočíva v tom, že vzťahy pracujú viac na ľuďoch v nich, ako ľudia na vzťahoch.

Ľudia s vyšším stupňom rastu sú schopný oddeliť myslenie od cítenia, a lepšie si vedia vybrať ktorý proces, či už intelektuálny alebo emocionálny bude viesť ich správanie. Vedia lepšie zvládať silné emócie a spontánnosť a to vlastným rozhodnutím a objektívnosťou.

Emocionálne zrelí ľudia vedia tiež prijať zodpovednosť za vlastné emócie bez obviňovania druhých. Taktiež v záväznom vzťahu, čím je človek na vyššej úrovni rastu, tým viac dokáže prijímať osobný kontakt s blízkymi bez toho aby bol zároveň nimi ovplyvnený, a vie im tým poskytnúť viac osobného priestoru. Má schopnosť vložiť sa do vzťahu a partnera bez toho aby sa stali zároveň závislými na jednom z nich.

Ľudia s nižším stupňom rastu majú problémy v rozlišovaní medzi ich myslením a cítením, a majú málo vyhranenú identitu. Ľudia, ktorí nie sú dostatočne emočne zrelí bývajú doslova zaplavovaní emóciami, ktoré následne zabraňujú akémukoľvek objektívnemu mysleniu. Správanie je riadené citovými reakciami na požiadavky a pocity druhých. Sú menej odolní voči stresu, mávajú viac životných problémov a sú menej flexibilný pri snahe riešenia problémov.

Takíto ľudia, čím sú menej vyzretí, tým majú väčšiu potrebu aby ostatní rozmýšľali, cítili a správali sa určitým požadovaným spôsobom. Partnerove myšlienky, správanie a dokonca presvedčenie vidia často ako obraz ich samých.

Ďalšia alternatíva

Predstavte si dvoch ľudí stojacich oproti sebe postavených asi meter od seba. Majú natiahnuté ruky o ktoré sa vzájomne opierajú a nakláňajú sa jeden k druhému, čím sa vzájomne držia.

V takomto type vzťahu pokiaľ ide o vašu vlastnú stabilitu, hodnoty a rovnováhu všetko závisí na vašom partnerovi. Ak sa on pošmykne, zakymáca, pohne preč, alebo povie niečo čo sa vám nepáči, alebo sa rozhodne opustiť vás, padnete aj vy. Vaša snaha a šťastie vo vzťahu závisí kompletne od partnerových pocitov, šťastia, alebo strachu z jeho odmietnutia.

A v takomto vzťahu zväčša obaja pokladajú za problém jeden druhého. On si myslí, že keby bola iná, všetko by bolo v poriadku. Ona je zas presvedčená, že keby sa on zmenil, bola by šťastná. Obaja sa vidia navzájom ako problém. Obaja sa mýlia.

V skutočnosti to nie je ich chyba. Robia len to, čo robili aj ich rodičia(alebo niekedy opak). Používajú taký prístup ku vzťahom a také obranné mechanizmy aké sa naučili keď boli deti. Ona očakáva od manžela, že bude takí ako jej priateľky. On si myslí, že ona rozmýšľa tak ako on.

Obaja chybne predpokladajú, že chcú tú istú vec. Problém je, že rozprávajú v dvoch odlišných jazykoch. Celá ich snaha a zameranie sa je na partnerovi, pretože ich životná rovnováha je založená na tom, že ich partner tu má byť pre nich a má napĺňať ich potreby.

Základnou myšlienkou je presunúť zameranie z partnera na seba a svoje vlastné plecia.

Stáť na vlastných nohách

Keď sa prestanete zameriavať na partnera a obrátite to na seba, stane sa pár vecí. Za prvé zbavíte svojho tlaku vášho partnera a za druhé sa môžete sústrediť na to, čo viete vo vzťahu zmeniť –seba.

Je šialenstvom robiť dokola tie isté veci a pritom očakávať iný výsledok. Ak partneri robia niečo čo vôbec nepomáha, väčšinou sa začnú správať šialene a začnú to robiť ešte viac.

Mnoho ľudí sa cíti frustrovano svojou neschopnosťou vytvoriť a udržať zapálený a napĺňajúci vzťah, po ktorom tak veľmi túžia. Bohužiaľ kvôli strachu, zlozvykom, obmedzeným pohľadom a používaním nesprávneho prístupu ku vzťahu, skončia robiť dookola tie isté veci očakávajúc iný výsledok. Našťastie je spôsob ako sa tomuto vyhnúť.

Ak vo vašom vzťahu prevezmete zodpovednosť hlavne za samých seba, máte obaja veľkú šancu zažiť to, po čom tak veľmi túžite.Ak sa naučíte ako stáť na vlastných nohách, možnosti vašeho vzťahu budú neobmedzené.

Tu je pár spôsobov ako to dosiahnuť:

1.) Buďte čestný a úprimný

2.) Naučte sa byť „prítomný“

3.) Nastavte si zdravé hranice

4.) Skúste robiť veci, ktoré sú pre vás viac výzvou ako výhodou

Možno vám nedáva logiku, že sústredenie sa na seba samého môže vytvoriť lepší vzťah, ale je to skutočne tak. Vzťah, ktorý je závislý na oboch vás nikdy nedostane tak blízko ako by ste chceli. Ľudia stojaci na vlastných nohách vedia dosiahnuť takú blízkosť akú sa sami rozhodnú, zatiaľčo závislý vzťah je podmienený a limitovaný vlastnou závislosťou oboch, čo často znemožňuje slobodnú voľbu.

Čo rast je a čo nie je

Muži často obetujú vzťah s cieľom získať nezávislosť, zatiaľčo ženy často obetujú samé seba s cieľom získať vzťah. Zmysel rastu spočíva v tom, že vďaka nemu budete mať viac zo vzťahu a zároveň aj viac so seba samého. Je to ako mať pocity bez toho aby tie pocity mali vás.

Vzdať sa samostatnosti kvôli vzťahu je z dlhodobého hľadiska rovnaká prehra ako vzdať sa vzťahu kvôli samostatnosti. V každom z týchto prípadov skončíte ochudobnený o samostatnosť aj vzťah. Rast si vyžaduje mnoho úsilia, a často je zamieňaný alebo nepochopený s inými myšlienkami, tak tu je pár základných predstáv.

Rast zabezpečuje stabilitu vašej osobnosti zatiaľčo je váš partner preč, alebo nie ste zrovna vo vážnom vzťahu. Hodnoty, ktoré získate rastom nemiznú keď zostanete sám. Toto je špeciálne dôležité a namáhavé pri krízach vzťahu. Rast vám pomôže nechať vzťah pracovať, zatiaľčo vy pracujete na sebe samom. Buďte úprimný, ale nie nasilu. Buďte prítomný a založte svoj život na láske a celistvosti.

Rast nikdy nepredstavuje stratu pocitov alebo emócií. Rast vám pomôže zistiť hodnotu vašich emócií(aj vášho partnera) a to subjektívnu aj objektívnu. Inak povedané, môžte byť s partnerom bez strachu z toho, že vás zametie svojimi emóciami. Môžete mať vlastné pocity bez toho aby vlastnili oni vás, pretože pocity neurčujú to kým ste.

Keď ľudia kričia „Chcem byť sám sebou!“ „Potrebujem priestor!“ a „Taký proste som!“ určite sa nejedná o rast. V skutočnosti ide o opak. Ak sa obávate toho, že vo vzťahu stratíte samých seba, začnete robiť veci, ktorými sa budete vyhýbať emóciám svojho partnera. Toto je úplne iné ako zdravé zvolenie hraníc, ktoré je dôležitou súčasťou rastu. Pri určení hraníc, ktoré sú súčasťou rastu je dôležitý neustály blízky kontakt s partnerom. Proces, v ktorom stojíte pevne na vlastných nohách v blízkom vzťahu je to čo vytvára rast.

Ak máte v sebe pevný základ a hodnoty, môžete sa meniť bez toho aby ste stratili svoju identitu. Treba si ale uvedomiť, že dosiahnutie tejto flexibilnej identity vyžaduje množstvo času a rozvahy.

Rásť vo vzťahu je to najodvážnejšie rozhodnutie aké môžete spraviť. Vyzýva vás k tom aby ste konali ako pevná osobnosť a s láskou. Núti vás rásť, a objaviť to najlepšie čo vo vás je. Pozýva vášho partnera k tomu istému. Dáva to vášmu vzťahu možnosť byť tým čím vzťah má byť.

Dobré a kvalitné vzťahy nie sú výsledkom náhody alebo šťastia!

Sú výsledkom ľudí, ktorí si boli schopní uvedomiť vlastné nedostatky, ktorými si sami stáli v ceste, a objavením spôsobu ako prejaviť naozajstnú lásku voči partnerovi.

 

Zdroj:

Myšlienky pochádzajú z projektu simplemarriage.net, ktorý je dielom Dr. Coreyho Allana. Simplemarriage.net je projekt príbuzný s projektom zenhabits.net.

Dr. Corey David Allan, PhD., manžel, otec, autor, prednášateľ, a autorizovaný terapeut v oblasti vzťahov, manželstva a rodiny.

Modlitba a šťastie

30.07.2014

Pred pár týždňami som písal blog o šťastí s malým návodom založeným na viacerých psychologických štúdiách. Štúdie sa zaoberali skúmaním aktivít, ktoré značne prispievali k zvýšenému pocitu prežívania dlhodobého šťastia. Základné praktiky, ktorých efekt bol skúmaný, spočívali v každodennom opakovanom uvedomovaní si vecí za ktoré je človek [...]

Tajomstvo šťastia

08.06.2014

Nedávno som pred spaním pozeral na TED-e prednášku Shawna Anchora zo série „Work Smarter“. Po dopozeraní som bol nútený sa zamyslieť nad štandardne rozbehanými vecami vo svojom živote. Často krát prežívame svoj život ako na bežiacom páse. Častý stres, naháňačky a každodenná rutina nám vytvára ten pocit rozbehnutého vlaku, ktorý nejde zastaviť. Poznáte ten [...]

Kultúra dialógu a právo na život

04.04.2014

Posvätnosť života, právo na potrat, to všetko sú témy ostro rezonujúce našou spoločnosťou a viac ako inde, práve tu je nevyhnutnosť viesť otvorený dialóg. Dialóg bez potreby presadzovania ideológie, alebo akejkoľvek agendy, lebo taký dialóg stráca všetky predpoklady toho, čím má dialóg byť. Ladislav Hanus často písal o pestovaní kultúry dialógu a o tom, že [...]

Tikety

Toto sa často nestáva: TIPOS hlási „double“ v hre LOTO, padli hlavné výhry v oboch ťahoch

18.07.2024 13:26

Na Slovensku pribudol nový milionár alebo milionárka. Druhá výhra dosiahla tiež závratnú výšku.

mníšek, gelnica, podvod

Dôchodcu okradli o 83-tisíc eur. Dvojicu podvodníkov však pustili na slobodu

18.07.2024 13:17

Vďaka novele trestného zákona sa dostala na slobodu dvojica podvodníkov z Mníška nad Hnilcom v okrese Gelnica.

Fico

Prieskum SANEP: Dôveryhodnosť šéfov strán kopíruje ich preferencie, vedie Fico

18.07.2024 12:45

Prieskum spoločnosti SANEP v júli sa zameral na dôveryhodnosť predsedov politických strán.

Maďarsko SR Pellegrini prezident návšteva

Pellegrini: Maďarsko prisľúbilo predĺženie ochrany vzdušného priestoru SR. Bratislava nebude bojkotovať predsedníctvo Budapešti

18.07.2024 12:45, aktualizované: 13:15

Súčasťou programu prezidenta je aj kladenie venca k pamätnej tabuli Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera.

michalhornak

.životný štýl. náboženstvo. psychológia .filozofia. história. sexualita. evolúcia

Štatistiky blogu

Počet článkov: 43
Celková čítanosť: 323630x
Priemerná čítanosť článkov: 7526x

Autor blogu

Kategórie