Založ si blog

Lucidné sny – realita skrytá za našimi snami

 

Čo sú to lucidné sny a lucidné snívanie? Vedomé uvedomenie toho že sa nachádzate vo sne keď sa vám niečo začne snívať. V tomto výnimočnom stave vedomia môžete uvažovať a konať vedome veci ako sú lietanie, rozhovor so snovými postavami, prechádzanie cez steny, vytváranie a miznutie vlastných objektov a neskôr aj ľudí a hocičo, po čom ste túžili a nemohli to uskutočniť v reálnom svete. Čo je ale dôležitejšie, človek s väčšími skúsenosťami s lucidnými snami môže robiť experimenty s vlastným nevedomým a hľadať v ňom rôzne informácie o vašich najskrytejších oblastiach psyché.

Spojenie s nevedomým je v tomto prípade veľmi zaujímavé. Jeden z prvých priekopníkov  oblasti nevedomia bol notoricky známy viedenský profesor Sigmund Freud a jeho teórie o id, egu,  superegu a libidu. Freud tvrdil, že skrze id k nám prúdi primárny zdroj životodarnej psychickej energie inak nazvanej libido. A pretože id nie je riadený rozumom, kultúrou alebo morálkou, má len jediný cieľ:  uspokojiť svoje inštinktívne potreby založené na princípe slasti, vyhýbaniu sa bolesti a vyhľadávaniu potešenia. Freud tiež tvrdil, že jedným z prostriedkov, ktorými id vypúšťa svoju energiu je snová symbolika. Píše že: „V našich snoch id  vytvára impulzívne, magické, sebecké, bolesti sa vyhýbajúce slastné mentálne obrazy, ktoré napĺňajú jeho potreby uspokojiť svoje inštinktívne žiadosti.“ Podľa Freuda teda sny predstavujú splnenie želaní. Našimi snami môžeme sčasti zachytiť skrytú stránku nášho id.

Teraz keď porovnáme aktivitu ľudí v lucidných snoch s touto teóriu, vzniknú zaujímavé otázniky. Hľadajú ľudia v lucidných snoch potešenie? Áno. Vyhýbajú sa bolesti? Áno. Konajú impulzívne? Áno. Sebecky? Často. Magickým spôsobom? Áno. Cítia zvláštnu a silnú energiu(libido)? Áno.

Týmto spojením Freud objasnil 2 dôležité aspekty lucidných snov: energiu libida a inštinktívne žiadosti. Väčšina ľudí so skúsenosťami s lucidnými snami popisuje, že po prebudení sa do sna zažívajú v sebe pocit silnej energie. Z ničoho nič sa z obyčajného sna objaví žiarivý pocit sily zmiešaný s potešením a pocitom moci, ktorý je dôsledkom realizácie vedomia vo sne.

Prvý vedecký experiment týkajúci sa lucidných snov bol vykonaný v roku 1975 Keithom Hearnom a jeho subjektom Alanom Worsleyom na Hull University v Anglicku.  Hearne zaznamenal ako prvý v histórií signály lucidného stavu snívania jeho subjektu Alana Worsleyho. Skúmaním pohybu očí napojený na polygrafický záznam počas snívania dokázal rozlíšiť stav lucidného vedomia od bežného snu.  Neskôr v roku 1978, výskumník Stanfordskej Sleep Lab Steven LaBerge použil seba ako subjekt skúmania lucidného stavu snov podobným experimentom založeným na sledovaním pohybu očí REM fázy počas snívania. Jeho prácu publikoval v známejších vedeckých žurnáloch a stal sa tak vedúcou postavou výskumu v tejto oblasti.

 

Prvé skúsenosti s lucidnými snami, teda prebudením vedomia vo vlastnom sne je spojené s veľkým vzrušením, radosťou a energiou. Tieto emócie často spôsobujú to, že celý sen začne byť veľmi nestabilný až nakoniec úplne skolabuje do prebudenia. Z tohto vyplýva jedna z prvých lekcií lucidných snov:

Na zachovanie lucidného vedomia vo sne je potrebné naučiť sa ovládať svoje emócie.

Príliš veľa emocionálnej energie spôsobuje kolaps lucidného sna. Základom a nevyhnutnosťou každého kto chce pracovať s lucidnými snami je naučiť sa ovládať a ukludniť svoje emócie po prejdení do lucidného stavu. Jednou z najpoužívanejších techník proti strateniu sna je pozrieť sa čo najrýchlejšie na zem a sústrediť sa len na ňu a potom sa pozrieť na svoje ruky. Väčšine ľudí to funguje a rovnako aj mne. Taktiež sa odporúča začať točiť okolo svojej osi. Základ spočíva v tom nenechať spadnúť aj seba spolu zo snom keď sa začne strácať tým že sa sústredíme na jednu konkrétnu a nie zložitú vec.

Zaujímavosťou lucidných snov u niektorých ľudí je práca ich zmyslov. Ja osobne to môžem potvrdiť, že čo sa týka zmyslového vnímania lucidného sna, nedokázal by som odlíšiť skutočnosť od sna len cez zmysly. Pamätám sa ako som udivene v prvých snoch pozoroval a chytal každú štruktúru a textúru snovej reality a nechápal ako to môže byť tak reálne či už to bol pocit každého stebla trávy, alebo keď som chytal chodník cítil som každý kamienok, puklinku a štrbinu presne tam ako som ju aj videl.  Skoro v každom sne nás naše zmysli neinformujú o tom či sa jedná o realitu alebo sen: práve naopak, presviedčajú nás o tom, že nech sa čokoľvek deje, tak je to reálne. Z tohto vyplýva druhá lekcia:

Naše zmysli poskytujú veľmi malú šancu rozlíšenia medzi fyzickou realitou a reálne vyzerajúcou ilúziou lucidného sna. Len samotná myseľ dokáže tieto dva svety rozlíšiť. Len pomocou rozširovania realizácie vedomia v našich snoch dokážeme rozlíšiť aký typ reality zažívame.

Zmysly nám hovoria že existujeme, ale nepovedia nám stav našej existencie: Sme hore alebo snívame? Preto je nevyhnutné trénovanie prítomnosti a sústredenosti mysle, lebo zachovanie vedomia vo sne je najdôležitejším predpokladom lucidného snívania. Príkladom tohto sú sny, kedy si uvedomím že som v sne a začne lucidný sen, ale potom príde nejaká udalosť, osoba alebo scenária ktorá ma tak vtiahne, že zabudnem na to že to celé bolo len sen a spandem znovu len do role pozorovateľa. Takže potrebujete byť nielen vedomý toho že ste vo sne, ale ešte aj permanentne vedomý vášho vedomia aby ste ho nestratili. Ďalšia lekcia:

Pri lucidnom sne sa musíte naučiť sústrediť simultánne aj na vlastné vedomie aj na aktivity ktoré vykonávate.Keď sa príliš sústredíte na aktivity v sne prejdete späť do normálneho snového snu. Rovnako aj tí ktorí si neuvedomujú dostatočne vlastné vedomie vo sne riskujú že ho stratia.

V prostredí, ktoré pôsobí reálne musí naše vedomie zaujať neutrálny postoj. Zapájať sa do sna, ale nikdy nezabudnúť že je to sen. Pre lepšiu analógiu tohto stavu vedomie je možno prirovnať ho k meditácií. Typ vedomia potrebný pre meditáciu je dosť podobný tomu čo potrebujeme dosiahnuť aj pri lucidných snoch. Začiatočníci v meditácií sa musia naučiť akejsi rovnováhe keď sa obrátia do vlastného vnútra a ticha. Ak sa to nenaučia buď môžu pri meditácií zaspať, alebo ich pozornosť odnesú vstupujúce myšlienky. Zo začiatku je dosiahnutie takéhoto vedomia veľmi náročné a trvá to len krátko rovnako ako začiatky lucidných snov. Treba veľa praxe a trpezlivosti udržať svoje vedomie  zatiaľčo je konfrontované s neustávajúcim tokom nových myšlienok a obrazov – teda produktov mysle.

Ak budete tráviť stále viac času v lucidných snoch získate istotu, skúsenosti a flexibilitu. Vaše vedomie sa naučí iným spôsobom reagovať na myšlienky a obrazy ako dovtedy. Nenecháte sa už tak ľahko stiahnuť späť do snu alebo nejakej myšlienky, ale sami si vyberáte čomu chcete venovať pozornosť a čomu nie.

Zaujímavá skúsenosť s lucidným snom, ktorá sa stala aj mne je situácia, kedy zároveň ste vedomí vo sne, ale súčasne cítite a ste si vedomí svojho tela v posteli. Stalo sa mi to pri situácií keď som začal strácať stabilitu lucidného sna a ten sa začal strácať. Súčasne ako sa strácal začínal som nadobúdať pocit seba v posteli. Sen celý nepadol, lebo som sa v čas stihol pozrieť do zeme a zostal sústredený tam aby sa sen vyrovnal. Sen sa nakoniec obnovil, ale ja som súčasne stále bol vedomí aj seba v posteli aj seba v lucidnom sne. Po chvíli väčšieho sústredenia na sen to druhé vedomie postupne zaniklo. Toto je neskôr veľmi dobrý spôsob pokračovania v sne ktorý vám padne, kedy dokážete udržať v tomto stave ludicidné vedomie až pokým nepríde obraz nového sna.

Každý, kto má hlbší záujem o vlastné lucidné sny by si mal založiť zošit, kde si úspešné pokusy bude zaznamenávať. Je to mimoriadne dôležité pre cvičenie pamäte na zaznamenávanie snov. Väčšina z nás má problém s tým, že aj keď majú mnoho snov, väčšinu si z nich nepamätáme. Tak isto sa môže stať, že budete mať lucidný sen a jednoducho ho zabudnete. Tým, že sa donútite zapisovať tieto sny, vybavovať si ich po zobudení a neskôr sa k nim vracať, nastavíte svoju pamäť do režimu lepšieho zapamätávania snov. Všetko spojené s našim mozgom podlieha pravidlu Use it or loose it, a toto nie je výnimkou.

Druhou dôležitou vecou je naučiť sa robiť reality checks(kontrolu reality). Ak ste videli film Inception, všimli ste si určite malý vĺčik, ktorý Dom Cobb (Dicaprio) vždy roztočil aby rozlíšil či sa jedná o realitu alebo sen, pretože v sne prestávajú platiť fyzikálne zákony týkajúce sa reality a všetky veci sa tam správajú inak. Pre mňa osobne najúspešnejšia technika prebudenia do lucidného sna je zrkadlo. Keď sa pozriete vo sne do zrkadla, zaručujem vám že budete vyzerať inak, čo vám následne trkne že niečo nie je v poriadku. Ja mávam v zrkadle zásadne dlhú bradu po hruď, čo mi hneď napovie, že to asi nebude realita.

Keď som začínal s lucidnými snami veľmi mi pomohlo počas bežného dňa sa spýtať samého seba, či je to sen alebo realita. Po asi dvoch týždňoch tejto praxe sa dostavil úspech a začal som tento zvyk robiť aj vo sne, čo bol výborný štartovací efekt pre realiy check. Veľmi dobrý reality check je taktiež pozrieť sa na vlastné ruky. Tejto technike som doteraz nepochopil na akom princípe funguje, ale podarilo sa mi s ňou vyvolať pár lucidných snov. Keď sa cez deň pýtate či je to sen alebo realita, pozrite sa pri tom na vlastné ruky. Keď sa toto následne stane v sne, väčšinou obyčajný pohľad na svoje ruky vo sne vás prebudí do lucidity.

Ďalšie vyskúšané reality checky kontrola času na vašich hodinkách, ktoré budú vo sne ukazovať nezmysli (najmä digitálne). Vypínače svetiel v snovej realite väčšinou nefungujú alebo aj keď fungujú tak veľmi zvláštne. Skúste nabudúce pošťukať vypínač.

Pre začiatok je to dostatočný úvod a každému koho to zaujalo, s týmito radami vie začať  lucidné snívanie. Môj osobný úspech lucidných snov považujem zbavenie sa nočnej mory ktorá ma mátala od detstva v pravidelných intervaloch. Keď som s začal s lucidným snívaním prišiel tento strašný sen, ale ja som v ňom cez reality check spoznal že ide o sen a dostal kontrolu. V tom momente som si presne vybavil o aký sen ide a vedel som čo sa kedy stane, koho kde zabijú a akým miestam sa treba vyhýbať. Týmto spôsobom som vyšiel z tohto pôvodne šedivého, temného a desivého prostredia do slnečných ulíc Paríža kde som si vydýchol a stál v úžase nad svojim úspechom. Od tohto dňa sa táto nočná mora nevrátila už vyše roka.

Okrem tohto užitočného aspektu predstavujú lucidné sny hlavne dôvod prečo sa tešiť na spánok a svet ktorý tento stav ponúka. Musím sa priznať, že nikdy som sa v živote tak netešil na spanie ako odvtedy čo som zažil a zažívam lucidné sny. Je to zábavné, uvoľňujúce a pocit nadšenia z dobrého lucidného snu vám vydrží niekedy aj celý ďalší deň.

 

Zdroj:

Robert Waggoner, Lucid Dreaming: Gateway to inner self, Moment Point Press, 2009

Modlitba a šťastie

30.07.2014

Pred pár týždňami som písal blog o šťastí s malým návodom založeným na viacerých psychologických štúdiách. Štúdie sa zaoberali skúmaním aktivít, ktoré značne prispievali k zvýšenému pocitu prežívania dlhodobého šťastia. Základné praktiky, ktorých efekt bol skúmaný, spočívali v každodennom opakovanom uvedomovaní si vecí za ktoré je človek [...]

Čo ste o vzťahoch možno nepočuli

15.06.2014

„Vzťah je ako žralok. Musí sa neustále posúvať dopredu, inak zahynie.“ Woody Allen Muži aj ženy sú v rovnakej miere zodpovední za neúspechy vo vzťahoch, takže úspech vášho vzťahu leží vo vašich rukách.V skutočnosti je myšlienka, že vy a váš partner máte pracovať na vašom vzťahu, úplne nesprávna. Váš vzťah pracuje na vás. Tak [...]

Tajomstvo šťastia

08.06.2014

Nedávno som pred spaním pozeral na TED-e prednášku Shawna Anchora zo série „Work Smarter“. Po dopozeraní som bol nútený sa zamyslieť nad štandardne rozbehanými vecami vo svojom živote. Často krát prežívame svoj život ako na bežiacom páse. Častý stres, naháňačky a každodenná rutina nám vytvára ten pocit rozbehnutého vlaku, ktorý nejde zastaviť. Poznáte ten [...]

trump

Trump v newyorskom procese ako svedok obhajoby nevypovedal, súd sa blíži ku koncu

21.05.2024 23:42

Exprezident čelí obžalobe, že sfalšoval tri desiatky finančných dokumentov s cieľom zakryť platbu pornoherečke. Ide o jednu zo štyroch obžalôb.

alkohol, metanolová kauza

Distribútor z metanolovej kauzy je na slobode, odpykal si väčšinu trestu

21.05.2024 23:13

Jiří Vacula v roku 2012 v Česku distribuoval smrtiaci metanol.

Maďarsko Dunaj čln

Po nezvestných po zrážke lodí na Dunaji pátra 95 ľudí s 25 plavidlami

21.05.2024 21:07

Tragická zrážka motorového člna s loďou si v sobotu vyžiadala najmenej dve obete.

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?

21.05.2024 19:00

Zhodne odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru, či tých, ktorí ho ticho schvaľujú. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

michalhornak

.životný štýl. náboženstvo. psychológia .filozofia. história. sexualita. evolúcia

Štatistiky blogu

Počet článkov: 43
Celková čítanosť: 320658x
Priemerná čítanosť článkov: 7457x

Autor blogu

Kategórie